Telefony alarmowe

Henryk Wymiatał
tel. 504 149 483

Zbigniew Holc
tel. 508 100 422

Jerzy Jeczeń
tel. 797 654 892

Andrzej Makowiec
tel. 797 659 269

Robert Mirocki
tel. 797 659 655

Informacje dla mieszkańców

Informacja o parametrach wody dostarczanej do mieszkańców

Informacja o warunkach przyłączenia wody

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-2021
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-2017
Ceny za usługi komunalne 2016
*********************************************
Taryfy obowiazujace 2014-2015
  • Uchwała Nr XXXVI/192/2014


  • Taryfy obowiazujace 2012-2014
  • Uchwała Nr XVII/81/2012


  • Taryfy obowiazujace 2011-2012
  • Uchwała Nr VII/40/2011


  • Ceny za usługi komunalne 2013-2016